Vetveredeling

Vetveredeling Moerdijk B.V. Receives and processes used natural oils and fats. These fats are are gathered at, but not limited to, snack bars, canteens, restaurants and factories

We have a nationwide network for transporting these products

After processing the fats become suitable for the production of biofuel, called biodiesel.

These fats can be transported in several ways, barrels, vessels, tankers or by ship.

Vetveredeling Moerdijk B.V. ontvangt en verwerkt gebruikte plantaardige oliën en vetten. Deze vetten komen onder andere vrij bij snackbars, kantines, restaurants en fabrieken.

Wij beschikken over een landelijk dekkend netwerk om de vetten op te halen

Na de verwerking zijn de vetten geschikt om er om biobrandstof van maken, de zogenaamde biodiesel.

Deze vetten kunnen op meerdere manieren aangeleverd worden, te denken valt aan vaten, tankauto’s alsmede schepen.