Over ons

Voor ècht groene energie!

In 1950 is de basis gelegd voor BEWA Groep Moerdijk door een veehouder met drie varkens. Hij gaf deze varkens restanten melk van de melkfabriek in Leiden waar hij werkte en haalde ook aardappelschillen en andere etensresten voor ze op. De veestapel groeide uit en toen deze te groot werd, verhuisde de oprichter Van Benten naar Waddinxveen. De naam Van Benten Ophaaldienst werd omgedoopt tot BEWA (van BEnten WAddinxveen).

Hoofdkantoor Bewagroep Moerdijk

Naast etensresten begon Van Benten ook frituurvet in te zamelen. Dit werd gesmolten en geschikt gemaakt voor diervoeding. Ook deze activiteit breidde zich in rap tempo uit. Op een gegeven moment was BEWA niet langer een agrarisch bedrijf, maar werd het als industrieel bedrijf gezien. Reden om weer te verhuizen naar een andere locatie. Henry van Benten, inmiddels directeur van BEWA, besloot in 1992 de ruim 1.000 varkens te verkopen en naar het industrieterrein Moerdijk te gaan.

Hij koos voor deze locatie vanwege de gunstige ligging ten opzichte van snelwegen en de zeehaven van Moerdijk. Niet alleen restaurants, ziekenhuizen en frietfabrieken in Nederland brengen hun voedingsresten naar BEWA, ook bedrijven uit Duitsland, België en Frankrijk weten hun weg te vinden naar het innovatieve bedrijf te Moerdijk.

 

 

De weegbrug van Bewagroep Moerdijk

Weegbrug

Om exact te kunnen bepalen welke hoeveelheden geladen en/of gelost worden op ons terrein beschikt Bewa over een 2 tal weegbruggen.
Niet alleen rechtstreekse relaties van Bewa maken gebruik van deze weegbrug, ook derden kunnen hiervan gebruik maken.

Bij interesse verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

 

 

 

De BEWA Groep Moerdijk bestaat uit vier bedrijven:

-Organic Material Recycling Moerdijk B.V. (OMR Moerdijk B.V.), het onderdeel van BEWA dat organische reststromen verwerkt ten behoeve van de vergister, met als doel productie van elektriciteit en warmte.

-Vetveredeling Moerdijk B.V. voor de verwerking van gebruikte frituurvetten en oliën die vrijkomen bij snackbars, restaurants en fabrieken, welke weer hergebruikt kunnen worden in de biodiesel-industrie.

-Diervoederbewerking Moerdijk B.V. voor het verwerken van aardappelproducten door middel van verhitting voor de diervoederindustrie.

-BEWA Tank Terminal Moerdijk B.V. voor de verhuur van tankruimte voor op- en overslag van vloeibare producten.