Over ons

Real green energy!

In 1950 the foundation for the Bewa Group Moerdijk was founded by a farmer with three pigs. He gave these pigs remnants of milk from the factory in Leiden, where he worked and collected potato peels and other remnants of food. The livestock flourished and when it grew too large, the founder Van Benten moved to Waddinxveen. The name “Van Benten Ophaaldienst” was renamed to Bewa (Van Benten Waddinxveen).

Besides to leftovers from food Van Benten also started to collect fats. This was melted and made suitable for animal feed. This activity expanded at a rapid pace. At one point Bewa left the agriculture and became a fully industrial corporation. This was a reason to move to another location once again. Henry van Benten, the now CEO of Bewa, decided to sell over 1.000 pigs in 1992 and move the company to the Industrial area of Moerdijk.

He chose for this location because of it’s convenient positioning to the highways and the port of Moerdijk. Not only restaurants, hospitals and factories in The Netherlands transport their waste to Bewa, even companies from Germany, Belgium and France find their way to the innovative company in Moerdijk.

 

 

Weighing Machine

To precicely determine which quantities are loaded or unloaded on our property Bewa features two so called “Weighing bridges”
Not only direct relationships of Bewa use this scale, third parties are allowed to use it too.

If interested, please contact us.

 

 

 

The Bewa Groep Moerdijk consists of four companies:

Organic Material Recycling Moerdijk B.V. (OMR Moerdijk B.V.), The part of Bewa which processes organic leftovers for the digester, with the aim of producing electricity and heat.

-Vetveredeling Moerdijk B.V. For the processing of used frying fats and oils collected from snack bars, restaurants and factories, which can be reused by the biodiesel industry.

-Diervoederbewerking Moerdijk B.V. For the processing of potatoe products trough heating for the animal feed industry.

-Bewa Tank Terminal Moerdijk B.V. For the rental of tanks for storage and handling of liquid products.

 

Voor echt groene energie!

In 1950 is de basis gelegd voor BEWA Groep Moerdijk door een veehouder met drie varkens. Hij gaf deze varkens restanten melk van de melkfabriek in Leiden waar hij werkte en haalde ook aardappelschillen en andere etensresten voor ze op. De veestapel groeide uit en toen deze te groot werd, verhuisde de oprichter Van Benten naar Waddinxveen. De naam Van Benten Ophaaldienst werd omgedoopt tot BEWA (van BEnten WAddinxveen).

Hoofdkantoor Bewagroep Moerdijk

Frituurvet inzamelen

Naast etensresten begon Van Benten ook frituurvet in te zamelen. Dit werd gesmolten en geschikt gemaakt voor diervoeding. Ook deze activiteit breidde zich in rap tempo uit. Op een gegeven moment was BEWA niet langer een agrarisch bedrijf, maar werd het als industrieel bedrijf gezien. Reden om weer te verhuizen naar een andere locatie.

Henry van Benten, inmiddels directeur van BEWA, besloot in 1992 de ruim 1.000 varkens te verkopen en naar het industrieterrein Moerdijk te gaan. Hij koos voor deze locatie vanwege de gunstige ligging ten opzichte van snelwegen en de zeehaven van Moerdijk. Niet alleen restaurants, ziekenhuizen en frietfabrieken in Nederland brengen hun voedingsresten naar BEWA, ook bedrijven uit Duitsland, België en Frankrijk weten hun weg te vinden naar het innovatieve bedrijf te Moerdijk.

BEWA Groep Moerdijk bestaat uit de volgende bedrijven:

-Organic Material Recycling Moerdijk B.V. (OMR Moerdijk B.V.), het onderdeel van BEWA dat organische reststromen verwerkt ten behoeve van de vergister, met als doel productie van elektriciteit en warmte.

-Vetveredeling Moerdijk B.V. voor de verwerking van gebruikte frituurvetten en oliën die vrijkomen bij snackbars, restaurants en fabrieken, welke weer hergebruikt kunnen worden in de biodiesel-industrie.

-Diervoederbewerking Moerdijk B.V. voor het verwerken van aardappelproducten door middel van verhitting voor de diervoederindustrie.

-BEWA Tank Terminal Moerdijk B.V. voor de verhuur van tankruimte voor op- en overslag van vloeibare producten.