OMR

OMR verwerkt organische materialen (etensresten) tot groene stroom en warmte met behulp van een biomassavergistingsinstallatie. In een biomassavergistingsinstallatie leven bacteriën, deze bateriën eten de organische reststromen op en maken Biogas aan. Dit biogas is een brandstof voor een warmtekrachtkoppeling (W.K.K.) waarmee de elektriciteit gemaakt wordt, alsmede ook de restwarmte.

Verwerking van organisch materiaal

Tot eind 2000 werden de grondstoffen gebruikt als veevoeder. Echter, nieuwe regelgeving heeft OMR ertoe aangezet een alternatieve markt te vinden voor deze grondstoffen. OMR is op zoek gegaan naar een nuttige, duurzame en innovatieve oplossing voor dit materiaal.

De geproduceerde warmte uit grondstoffen welke niet meer voor food en feed geschikt zijn wordt hergebruikt voor verwarmingsdoeleinden, zowel intern (bij zusterbedrijven) alsmede extern (aangrenzende bedrijven). Hiertoe is een ringleiding aangelegd waarmee wij de warmte kunnen verplaatsen naar de warmtegebruikers.

De producten kunnen in verschillende vormen aangeleverd worden, (on)verpakt, in kliko’s of in bulkcontainers.