OMR

OMR processes organic materials (food waste) to green electricity and heat using a biomass fermentation. Bacteria live in the biomass fermentation set-up, these bacteria eat the organic waste to produce biogass. This biogass is a fuel for heat and power (CHP) with which the electricity is produced along with residual heat. Until the end of 2000, the commodities were used as animal feed. However, new regulations has prompted the OMR to an alternative market for these resources. OMR turned towards a useful, sustainable and innovative solution for these materials.. The heat produced from the raw material which are no longer suitable for food and feed is reused for heating purposes, both internally (sister companies) and externally (adjacent businesses). A loop has been constructed with the means of moving the heat from the process, to the companies requiring the heat. The products can be delivered by various means of transport, (un)packed in trash, or in bulk containers.

BEWA engages in the supply of raw materials to the biodiesel industry We are currently assessing plans trough our subsidiary company S.E.S. International B.V. to start producing biodiesel ourselves.

Verwerking van organisch materiaal

OMR (Organic Material Recylcing Moerdijk) verwerkt organische materialen (etensresten) tot groene stroom en warmte met behulp van een biomassavergistingsinstallatie. In een biomassavergistingsinstallatie leven bacteriën, deze bateriën eten de organische reststromen op en maken Biogas aan. Dit biogas is een brandstof voor een warmtekrachtkoppeling (W.K.K.) waarmee de elektriciteit gemaakt wordt, alsmede ook de restwarmte.

Tot eind 2000 werden de grondstoffen gebruikt als veevoeder. Echter, nieuwe regelgeving heeft OMR ertoe aangezet een alternatieve markt te vinden voor deze grondstoffen.

OMR is op zoek gegaan naar een nuttige, duurzame en innovatieve oplossing voor dit materiaal. De geproduceerde warmte uit grondstoffen welke niet meer voor food en feed geschikt zijn wordt hergebruikt voor verwarmingsdoeleinden, zowel intern (bij zusterbedrijven) alsmede extern (aangrenzende bedrijven). Hiertoe is een ringleiding aangelegd waarmee wij de warmte kunnen verplaatsen naar de warmtegebruikers.

De producten kunnen in verschillende vormen aangeleverd worden, (on)verpakt, in kliko’s of in bulkcontainers.

BEWA houdt zich bezig levering van grondstoffen aan de biodiesel-industrie. Momenteel onderzoeken wij de plannen om middels onze dochtermaatschappij S.E.S. International B.V. zelf biodiesel te gaan produceren.