Innovatie

The dock with underfloor heating

In cooperation with Drecht Coating Services (DCS) the Bewagroep constructed a dock on the Appelweg on the industrial terrain of Moerdijk.

This dock for seafaring vessels isn’t just any dock, but is equipped with underfloor heating! It might sound luxurious and environmentally unfriendly, it is in fact quite the opposite.

With the heat released from the production of electricity Bewa can offer heat to the neighbouring DCS’ dock trough underfloor heating. This heating is produced by the neighbour. Because of this, Bewa does noet unnecessarily heat the horizon, DCS gets a lower energy bill and even with heavy snow and icing, loading and unloading of ships can continue normally. In addition the warehouses of DCS are also heated with residual heat from Bewa

The construction of the dock heating.

Not only immediate neighbours benefit from the environmental friendly solution, the indirect neighbour of Bewa, Bolsius (a known candle producer), uses the residual heat to warm their storage tanks.

IF paraffin (the raw material for candles) solidifies within the pipes they will be completely clogged, by warming these pipes with residual heat the need for “normal” gas is reduced, allowing Bolsius to save on their energy bill.

With this, Bewa Moerdijk guarantees innovation and cooperation!

De aanlegkade mét vloerverwarming

Samen met Drecht Coating Services (DCS) heeft Bewagroep een kade aangelegd aan de Appelweg op industrieterrein Moerdijk.

Deze aanlegkade voor zeeschepen is niet zomaar een aanlegkade, maar het is er een mét vloerverwaming! Dat klinkt luxe en milieuonvriendelijk, het tegendeel is waar.

Met de restwarmte die vrijkomt bij het produceren van elektriciteit kan Bewa bij overbuurman DCS de kade warm houden d.m.v. vloerverwarming. Deze vloerverwarming krijgt dus zijn warmte van de overbuurman. Zo verwarmt Bewa niet onnodig de horizon, D.C.S. heeft een lagere energierekening en zelfs bij hevige sneeuwval en ijzel kan er doorgegaan worden met het laden en lossen van zeeschepen. Daarnaast worden ook de loodsen van DCS verwarmd met restwarmte van Bewa.

De aanleg van de vloerverwarming van de aanlegkade.

Niet alleen de directe buren profiteren mee van de milieuvriendelijke oplossing, ook de indirecte buurman van Bewa, Bolsius (bekend van de kaarsen), gebruikt de restwarmte om haar opslagtanks warm te houden.

Als parafine (de grondstof van kaarsen) gaat stollen raken de leiding verstopt, door deze warm te houden met restwarmte is er minder ‘normaal’ aardgas nodig en bespaart ook Bolsius op haar energierekening.

Zo staat Bewa Moerdijk garant voor innovatie en samenwerking!